Przejdź do treści

SuiteCRM jest systemem CRM na licencji Open Source bazującym na SugarCRM. Został on wzbogacony o szereg nowych modułów i funkcjonalności, których brakowało w podstawowej wersji SugarCRM. Dzięki temu jest on znakomitą alternatywą dla komercyjnej wersji SugarCRM, a także Salesforce i Dynamics.

Wybór wdrożenia systemu SuiteCRM jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku zapotrzebowania na elastyczny i nowoczesny system, który w ramach wdrożenia może być dowolnie dostosowany do profilu i potrzeb wdrażającego.

Funkcjonalności SuiteCRM

Konfigurowalne tematy pomocy

Zarządzanie tematami pomocy technicznej umożliwia dostosowanie systemu do własnych potrzeb.

Szanse, Produkty, Oferty, Faktury, Umowy

Odnotowywanie szans sprzedażowych (okazje). Zarządzanie cyklem sprzedaży – tworzenie ofert na podstawie asortymentu, generowanie faktur w formacie PDF. Odnotowywanie umów dotyczących sprzedaży towarów i usług.

Mapy Google

Wyświetlanie na mapach kontrahentów, kontaktów, wizytówek, zaplanowanych spotkań, itp.

Kalendarz, Działania

Odnotowywanie w systemie spotkań, zadań, rozmów telefonicznych, notatek, e-maili w kontekście prowadzonych spraw, szans sprzedaży, projektów, itp.

Poczta e-mail

Wbudowany klient pocztowy pozwalający na obsługę poczty bezpośrednio w CRM. Kampanie marketingowe – masowa wysyłka e-maili i obsługa informacji zwrotnych. Możliwość archiwizowania e-maili w CRM poprzez wtyczki z poziomu MS Outlook i Mozilla Thunderbird.

Zgłoszenia , Usterki

Obsługa zgłoszeń serwisowych. Zapisywanie zgłaszanych usterek i sposobu ich rozwiązań.

Portal klienta

Umożliwia klientom zakładanie nowych zgłoszeń oraz monitorowanie i uzupełnianie istniejących zgłoszeń.

Raporty, Wykresy

Zaawansowane zestawienia w formie graficznej i tabelarycznej pozwalające na prowadzenie analiz. Możliwość definiowania własnych raportów przy wykorzystaniu generatora raportów.

Projekty

Zarządzanie projektami i ich etapami. Śledzenie realizacji projektów na wykresie Gantta.

Baza wiedzy, Dokumenty

Możliwość przechowywania dokumentów w CRM pod kontrahentami, projektami, okazjami , itp. Wersjonowanie dokumentów. Tworzenie bazy wiedzy.

Procesy – Workflow

Definiowanie procesów w CRM automatyzujących i wspomagających działania pracowników.

Wydarzenia, Lokalizacje

Planowanie i organizowanie wydarzeń (eventów). Zapraszanie uczestników i zarządzanie osobami zaproszonymi.

Na bazie SuiteCRM budujemy także dedykowane systemy informatyczne.

Oferujemy:

Aby Państwo mogli samodzielnie zapoznać się z funkcjonalnościami i możliwościami systemu SuiteCRM udostępniliśmy pełną wersję systemu (bez narzędzi administracyjnych).

Dostępna jest ona pod adresem: http://demo.specinfo.pl/suitecrm

Integracja z kalendarzem Google

Integracja CRM z kalendarzem Google pozwala na synchronizację danych pomiędzy kalendarzem w CRM i w Google.

Dane wpisane do CRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Google. Można je zobaczyć i obsłużyć z poziomu urządzenia mobilnego (pracującego pod kontrolą systemu Android). Natomiast wpisy dodane do kalendarza Google pojawiają się jako spotkania w CRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Google” oraz „Tajny klucz klienta Google”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Szata graficzna SpecINFO Theme

Szata graficzna SpecINFO Theme dla SuiteCRM oferuje szybki dostęp do akcji w menu umieszczonym z lewej strony. Jest to nowoczesna, responsywna skórka imitująca wygląd 3D.

Po najechaniu kursorem na pozycję umieszczonego z lewej strony w menu pokazuje się półprzezroczyste okno z dostępnymi akcjami, linkami do ostatnio oglądanych wpisów i wpisów, które zostały oznaczone jako ulubione.

Gdy kursor znajdzie się nad pozycją ‚więcej..’ wyświetlane są pozostałe moduły w systemie.

Górne menu zawiera ikony które są linkami do profilu użytkownika, listy pracowników, strony wsparcia, narzędzi administracyjnych i linku do wylogowania z systemu.

Integracja z kalendarzem Office365

Integracja z kalendarzem Office365 pozwala na synchronizację danych pomiędzy kalendarzem w CRM i w Office365.

Dane wpisane do CRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne) po synchronizacji pojawiają się w kalendarzu Office365. Natomiast wpisy dodane do kalendarza Office365 pojawiają się jako spotkania w CRM.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Office365” oraz „Tajny klucz klienta Office365”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Integracja z Google Drive

Integracja z Google Drive pozwala na synchronizację danych pomiędzy CRM, a chmurą Google.

Pliki  z dysku Google mogą być cyklicznie pobierane i zapisywane np jako Dokumenty, czy Notatki w CRM .

Dodatkowo na podstawie nazwy pliku istnieje możliwość powiązywania pobranych dokumentów zapisanych w CRM np z kontrahentami.

Taką funkcjonalność można wykorzystać do pobierania nagranych rozmów przez aplikację w komórce (aplikacja zapisuje nagrania na dysku Google) i powiązywania ich po numerze telefonu (każde nagranie ma w nazwie numer telefonu) z kontaktami, kontrahentami, namiarami.

Z integracji może skorzystać każdy użytkownik systemu CRM, który poda w swoim profilu „Identyfikator klienta Google” oraz „Tajny klucz klienta Google”. Synchronizacja odbywa się w tle, przez proces ustawiony w harmonogramie systemu CRM.

Integracja z GUS

Integracja z systemem GUS pozwala na pobieranie i aktualizowanie danych kontrahentów w CRM danymi z GUS.

Typowy zakres integracji polega na dodaniu do kartoteki kontrahenta przycisku z akcją pobierania danych z systemu GUS.
Dane pobierane są z GUS poprzez interfejs API na podstawie numeru NIP umieszczonego w kartotece kontrahenta. Pobrane dane są zapisywane w poszczególnych polach w kartotece.

Możliwa jest zmiana zakresu, czy funkcjonalności integracji podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Faktury PL w SuiteCRM

Moduł Faktury PL pozwala w SuiteCRM  wystawiać faktury VAT, faktury PRO FORMA, faktury korygujące oraz generować duplikaty faktur. Poszczególne pozycje na fakturach mogą być wpisywane ręcznie lub wybierane z modułu Produkty. Jednym kliknięciem można z faktury PRO FORMA wygenerować fakturę VAT.  Moduł umożliwia generowanie faktur w formacie PDF oraz ich wysyłkę do klienta w załączniku e-maila.

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Funkcjonalność komentarzy w SuiteCRM

Moduł Komentarze rozszerza funkcjonalności systemu SuiteCRM o możliwość umieszczania komentarzy pod rekordami wpisanymi w systemie.  Dzięki temu komentarze są zapisywane w kontekście danego rekordu. Komentarze mogą być usuwane tylko przez uprawnione osoby. System automatycznie powiadamia e-mailem wszystkie osoby, które wcześniej dodały komentarz pod danym rekordem o dodaniu nowego komentarza przez inna osobę. Funkcjonalność komentowania w CRM usprawnia i przyspiesza wewnętrznej komunikację w firmie.

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Widok Kanban w SuiteCRM

Widok Kanban w SuiteCRM pozwala na szybsze i bardziej przejrzyste zarządzanie wpisami w CRM. Typowym zastosowaniem jest wykorzystanie tego widoku w szansach sprzedaży, dzięki czemu widzimy wszystkie szanse w poszczególnych etapach na jednym ekranie i poprzez przeciągnięcie pomiędzy kolumnami możemy zmieniać etap szansy. 

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania np. uwzględnianie uprawnień w dostępie do szans, czy działanie na rekordach w innym module.

Integracja SuiteCRM z systemem magazynowo-księgowym np. Optima, Subiekt, Raks

subiekt vtiger raks optima

Integracja SuiteCRM z systemem magazynowo-księgowym pozwala na automatyczną synchronizację i :

    •  podgląd w systemie SuiteCRM wystawionych w faktur
    •  raportowanie informacji dotyczących rozliczeń należności z tytułu wystawionych faktur
    •  aktualizowanie danych w kartotekach w SuiteCRM danymi z systemu magazynowo-księgowego

 

Możliwe do oprogramowania są także inne opcje integracji wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

Integracja SuiteCRM z centralą telefoniczną Asterisk, FreePBX,3CX

Istnieje możliwość zintegrowania SuiteCRM z centralą telefoniczną działającą w oparciu o Asterisk

Dzięki takiej integracji wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące mogą być w systemie automatycznie odnotowywane oraz nagrywane. System identyfikuje automatycznie dzwoniącego i wyświetla jego dane. Bardzo prosto można także zestawiać rozmowy wychodzące z systemu SuiteCRM – wystarczy kliknąć na ikonkę telefonu obok numeru telefonu zapisanego w kartotece kontrahenta, czy kontaktu (funkcjonalność Click2Call).

Istnieje także możliwość zintegrowania SuiteCRM z centralą telefoniczną 3CX.

Dzięki temu wszystkie rozmowy są automatycznie odnotowywane w CRM i powiązywane po numerze telefonu z kontrahentem/kontaktem/leadem. W oknie aplikacji telefonu wyświetla się informacja o dzwoniącym jeśli został znaleziony w CRM. Możemy jednym kliknięciem otworzyć jego kartotekę w CRM, ale możliwa jest też taka konfiguracja by kartoteka otwierała się automatycznie dla rozmów przychodzących. Jeśli dzwoniący nie został rozpoznany wówczas może nastąpić przekierowanie do tworzenia nowego kontrahenta/kontaktu/leada. Funkcjonalność Click2Call umożliwiają udostępnianie przez 3CX wtyczki do przeglądarek.

Możliwe do oprogramowania są także inne opcje integracji wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

Zasoby, Rezerwacje i Kalendarz Rezerwacji w SuiteCRM

Moduły Zasoby, Rezerwacje pozwalają na definiowanie, kategoryzowanie i zarządzanie zasobami wykorzystywanymi w firmie poprzez tworzenie i śledzenie rezerwacji.

Funkcjonalnym dodatkiem do tych modułów jest Kalendarz Rezerwacji pozwalający na przeglądanie zarezerwowanych zasobów. Widok kalendarza rezerwacji może być zmieniany na dzienny, tygodniowy oraz miesięczny, a wyświetlane zasoby mogą być filtrowane po nazwach.

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Wnioski urlopowe i Kalendarz urlopów w SuiteCRM

Wnioski urlopowe mogą być składane przez poszczególnych pracowników.

Po złożeniu wniosku automatycznie generuje i przydziela się zadanie (prośba o rozpatrzenie wniosku) osobie będącej przełożonym  wnioskodawcy. Przełożony powiadamiany jest także e-mailem o konieczności rozpatrzenia wniosku. Przełożony może wniosek zaakceptować lub odrzucić.

Urlopy można filtrować na poszczególne osoby, statusy i przeglądać na dodatkowym kalendarzu.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu SuiteCRM tak, aby na wbudowanym systemowym kalendarzu pokazywały się zaakceptowane wnioski urlopowe oraz podczas planowania działań na pasku dostępności pracowników uwzględniana była nieobecność spowodowana urlopem. Po zintegrowaniu systemu kadrowego z systemem SuiteCRM ilość dni wolnych jakie może dany pracownik wykorzystać może być pobierana bezpośrednio z systemu kadrowego podczas tworzenia nowego wniosku.

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Przypomnienia, powiadomienia SMS w SuiteCRM

Istnieje możliwość zintegrowania systemu SuiteCRM z serwerem służącym do wysyłki SMS. Dzięki temu możliwa staje się rozbudowa systemu o funkcjonalność powiadomień, przypomnień. Powiadomienia mogą być definiowane w  modułach Zadania, Projekty, Zdania Projektowe, Spotkania, Rozmowy telefoniczne. Mogą one służyć do informowania użytkowników o przydzielonej mu pracy (zadaniu), przypominania o konieczności jego wykonania, czy o jego przeterminowaniu, a także np. informowania zlecającego o wykonaniu pracy, którą zlecił. SMS może zostać wysłany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, które może być dowolnie konfigurowane. Zwiększa to skuteczność tego typu przypomnień, zapewniając komfort czasowy użytkownikowi, który daną czynność sobie zaplanował.

Wiadomości SMS mogą być także wysyłane z kartotek kontrahentów, wizytówek oraz osób kontaktowych. Wysłane SMS-y są zapisywane w CRM w postaci notatek pod kartoteką odbiorcy SMS-a.

System na bieżąco monitoruje ilość dostępnych SMS-ów i w przypadku określonego wcześniej w konfiguracji niskiego stanu konta wysyła do administratora odpowiednie powiadomienie e-mailowe.

Możliwa jest zmiana funkcjonalności podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Integracja SuiteCRM z systemem e-commerce np. Magento, Prestashop

presta_magento_suitecrm

Integracja SuiteCRM z systemem e-commerce pozwala na automatyczne, cykliczne pobieranie kontrahentów i zamówień ze sklepu internetowego do CRM.

Możliwe do oprogramowania są także inne opcje integracji wynikające z indywidualnych potrzeb klienta.

Skontaktuj się z nami, aby niezobowiązująco porozmawiać o swoich potrzebach. Doradzimy i zaoferujemy najlepsze rozwiązanie.