Przejdź do treści

Nasza oferta

Analiza przedwdrożeniowa/Konsultacje

W przypadku budowy systemu dedykowanego lub w przypadku dużej rozbudowy systemu CRM konieczne staje się przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej lub konsultacji. Celem analizy jest:

 • określenie potrzeb Klienta w zakresie dostosowania systemu CRM,
 • zdefiniowanie zakresu zmian w systemie,
 • określenie założeń schematu integracji z innymi systemami,
 • przygotowanie specyfikacji technicznej koniecznej do przeprowadzenia wdrożenia i będącej częścią umowy wdrożeniowej.

Wdrożenia

 • W ramach wdrożenia oferujemy instalację i konfigurację odpowiedniego środowiska na serwerze, na którym będzie pracował system CRM.
 • Usługi wdrożeniowe obejmują zarówno instalację najnowszej stabilnej wersji systemu CRM jak i jego spolszczenie oraz konfigurację systemu.
 • Udzielamy gwarancji na poprawność funkcjonowania wszelkich modyfikacji kodu wprowadzonych podczas wdrożenia systemu oraz ewentualne błędy krytyczne uniemożliwiające prace w systemie nie będące wynikiem niewłaściwego modyfikowania systemu przez administratora. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie takie błędy będą przez nas nieodpłatnie usuwane.

Helpdesk/Obsługa serwisowa

Świadczymy usługi opieki serwisowej nad instancjami systemu CRM. W zależności od zakresu takiej usługi świadczyć możemy:

 • pomoc użytkownikom systemu w codziennej obsłudze systemu
 • pomoc administratorom systemu w posługiwaniu się narzędziami administracyjnymi wbudowanymi w system
 • usuwanie pojawiających się problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu
 • administrowanie systemem
 • wprowadzanie modyfikacji systemu

 

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno e-mailem, telefoniczne jak i poprzez system do obsługi zgłoszeń, który udostępniamy nieodpłatnie w ramach świadczonej obsługi serwisowej.

Integracje

Oferujemy wykonanie integracji systemu CRM z innym dowolnym systemem. Jeśli to możliwe, to integrację wykonujemy przy wykorzystaniu API systemów integrowanych lub jeśli integrowany system API nie posiada integrację wykonujemy na poziomie bazy danych.
CRM może zostać zintegrowany z:

 • systemem magazynowo księgowym (Optima, Raks, Subiekt, itp) w celu np. synchronizacji produktów, faktur, rozliczeń, zamówień, itp
 • systemem CMS (Joomla, WordPress, Drupal, itp) w celu np. pobierania danych z formularzy umieszczonych na firmowej witrynie internetowej
 • sklepem internetowym w celu np. pobierania złożonych zamówień
 • centralami telefonicznymi opartymi na Asterisk (Elastix)
 • serwerem do automatycznej wysyłki SMS
 • innymi programami, czy systemami, gdy zachodzi konieczność wymiany danych

Modyfikacje/Rozbudowa

Na życzenie Klienta możemy wykonać modyfikacje standardowych funkcjonalności systemu tak, by został on dopasowany do potrzeb Klienta.
Oferujemy także wykonanie rozbudowy systemu o nowe funkcjonalności oraz nowe moduły.
Modyfikacja/rozbudowa systemu wymaga przygotowania specyfikacji zmian jakie należy wprowadzić. Specyfikacja taka może być wynikiem analizy przedwdrożeniowej lub może zostać samodzielnie przygotowana przez Klienta.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z obsługi i administrowania systemem CRM, które skierowane są zarówno do użytkowników końcowych jak i administratorów systemu. Uzupełnieniem szkoleń jest usługa helpdesku jaką oferujemy.

Skontaktuj się z nami, aby niezobowiązująco porozmawiać o swoich potrzebach. Doradzimy i zaoferujemy najlepsze rozwiązanie.