Przejdź do treści

EspoCRM jest systemem CRM na licencji Open Source.  Jedną z głównych zalet EspoCRM jest jego elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb firmy. Można łatwo tworzyć niestandardowe pola, moduły i procesy biznesowe, co pozwala na optymalizację systemu pod kątem konkretnej branży lub modelu biznesowego.

EspoCRM oferuje szeroki zakres integracji z innymi narzędziami, co ułatwia połączenie systemu CRM z istniejącą infrastrukturą IT, taką jak poczta elektroniczna, narzędzia marketingowe czy systemy obsługi klienta.

EspoCRM to atrakcyjne rozwiązanie CRM dla firm, które cenią elastyczność i kontrolę nad własnymi danymi, a także dążą do ograniczenia kosztów licencyjnych.

Funkcjonalności EspoCRM

Automatyzacja sprzedaży

Potencjalni klienci (leady) z możliwością ich konwersji w kontrahenta, kontakty, kontrahenci, szanse sprzedaży, lejki sprzedaży.

Produkty, Oferty, Zamówienia, Faktury

Zarządzanie cyklem sprzedaży – tworzenie ofert i zamówień na podstawie asortymentu, generowanie faktur w formacie PDF. (rozszerzenie płatne)

Integracje

Integracje kontaktów i kalendarzy z Outlook (Office 365) i Google
(rozszerzenie płatne)

Kalendarz, Działania

Odnotowywanie w systemie spotkań, zadań, rozmów telefonicznych w kontekście prowadzonych spraw, szans sprzedaży, itp. Wysyłka zaproszeń na spotkania. Kalendarz współdzielony.

Poczta e-mail

Wbudowany klient pocztowy pozwalający na obsługę poczty bezpośrednio w CRM. Kampanie marketingowe – masowa wysyłka e-maili i obsługa informacji zwrotnych. Automatyczne archiwizowanie e-maili w CRM ze skonfigurowanych na koncie użytkownika skrzynek pocztowych.

Sprawy

Obsługa spraw jako zgłoszeń usterek/problemów. Automatyczne tworzenie spraw z e-mailu przychodzących.

Portal klienta

Możliwość zdefiniowania wielu portali. Portal umożliwia klientom dostęp do danych zgromadzonych w CRM zgodnie ze zdefiniowanym indywidualnie zakresem uprawnień.

Raporty, Wykresy

Zaawansowane zestawienia w formie graficznej i tabelarycznej pozwalające na prowadzenie analiz. Możliwość definiowania własnych raportów przy wykorzystaniu generatora raportów.
(rozszerzenie płatne)

Rozbudowa, konfuguracja

Tworzenie niestandardowych modułów, własnych pól i relacji. Edycja nazw pól, list rozwijanych, układu pól w widokach. Definiowanie zespołów i szczegółowych uprawnień.

Baza wiedzy, Dokumenty

Możliwość przechowywania dokumentów w CRM pod kontrahentami, sprawami, szansami, itp.
Tworzenie bazy wiedzy.

Procesy – Workflow

Definiowanie procesów w CRM automatyzujących i wspomagających działania pracowników.
(rozszerzenie płatne)

Komunikator

Wyświetlanie informacji o zmianach i aktualizacjach w śledzonych rekordach. Dodawanie własnych komentarzy.

Nasze dodatki do EspoCRM

Oferujemy:

Z funkcjonalnościami i możliwościami systemu EspoCRM można zapoznać się na testowej wersji systemu dostępnej po adresem:

https://demo.eu.espocrm.com/

Integracja z GUS

Integracja z systemem GUS pozwala na pobieranie i aktualizowanie danych kontrahentów w CRM danymi z GUS.

Typowy zakres integracji polega na dodaniu do kartoteki kontrahenta przycisku z akcją pobierania danych z systemu GUS.
Dane pobierane są z GUS poprzez interfejs API na podstawie numeru NIP umieszczonego w kartotece kontrahenta. Pobrane dane są zapisywane w poszczególnych polach w kartotece.

Możliwa jest zmiana zakresu, czy funkcjonalności integracji podczas wdrożenia tego rozwiązania.

Rozwiązanie można przetestować logując się do testowej wersji EspoCRM dostępnej pod adresem https://espocrm.specinfo.pl

Skontaktuj się z nami, aby niezobowiązująco porozmawiać o swoich potrzebach. Doradzimy i zaoferujemy najlepsze rozwiązanie.